adminjuf

Toetsen nakijken, analyses maken, cijfers invoeren.

Het zijn vaak taken waar een leerkracht tijd aan kwijt is die ze liever aan lesvoorbereidingen besteedt.

De adminjuf neemt je dat werk uit handen. Ze kijkt na, voert de cijfers in, maakt een analyse en bespreekt deze kort met de groepsleerkracht na.

Theme: Overlay by Kaira