maatwerkleerkracht

“Juf, ik snap het!”


Genieten van het lesgeven doe ik nog steeds. Als maatwerkleerkracht en als ambassadeur van de “Tafelmethode met Stoplichtkaartjes”. Leerlingen die onvoldoende profiteren van de aangeboden lesstof begeleid ik buiten de klas. Dat kan zowel op locatie bij de leerling thuis of op school, maar ook online.

Iedereen mag er zijn en ik ben ervan overtuigd dat elke leerling zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau. Daarbij hanteer ik het liefst de “ik-wij-jij”-aanpak: ik doe het voor, de leerling en ik doen het samen, de leerling doet het zelf. Hierbij gebruik ik niet alleen de lesstof van school, maar ook zelfgemaakte opdrachten, werkbladen en spelletjes.

Een positieve aanpak, complimenten en succeservaringen van de leerling tijdens iedere les zijn, wat mij betreft, essentiële onderdelen van een les. Met plezier starten en vooral ook met veel plezier afsluiten van de les is een extra motivatie voor de leerling en heeft zeker invloed op het resultaat.

 Met dit werk ontlast ik ook vaak groepsleerkrachten. Zij krijgen zo meer tijd en aandacht voor de rest van de groep.

 

Maatwerkleerkracht op de basisschool

Soms dreigt een leerling door leer- of gedragsproblemen niet meer op de eigen school te kunnen blijven. De school heeft dan de mogelijkheid om (in overleg met de schoolcontact-persoon van PPO Rotterdam) een maatwerkbudget aan te vragen. Hiermee krijgt de school extra middelen om specifieke ondersteuning voor deze leerling te realiseren. 

Via de schoolcontact-persoon van PPO Rotterdam ontvangt een basisschool extra middelen t.b.v. specifieke ondersteuning voor leerlingen die door leer- of gedragsproblemen onvoldoende profiteren van de geboden lesstof. Deze kindspecifieke ondersteuning betreft individuele begeleiding en de benodigde materialen. Als maatwerkleerkracht verzorg ik de individuele begeleiding. Het maatwerk kan verschillende vormen aannemen en wordt in overleg met de school zo goed mogelijk aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Vaak werk ik samen met “Cammarata maatwerk en bijles

 

Ambassadeur “Tafelmethode met Stoplichtkaartjes”

De methode kan worden ingezet voor het leren van de tafels. Binnen de methode is het belangrijk dat kinderen niet alleen het ‘trucje’ kennen. Het inzicht en het toepassen ervan in verschillende vraagstellingen zijn ook zeer belangrijk. Andere rekenprincipes zijn onderdeel van deze methode en komen daarom ook aan bod.

De methode is gratis te gebruiken. Via de website is het is mogelijk om met de informatie, werkbladen en materialen van deze website direct aan de slag te gaan. 

De website is voor iedereen toegankelijk en de materialen zijn gratis te downloaden.

Is er behoefte aan ondersteuning bij het werken met de methode, dan geef ik die graag.

 

Theme: Overlay by Kaira