talentmanagement

Talenten Motivatie Analyse

We hebben allemaal onze eigen drijfveren en talenten. Als kind wist je al wat je wel en niet wilde en wat je goed kon. Het motiveerde je om nieuwe dingen te ontdekken.

Drijfveren zijn de bouwstenen van je persoonlijkheid. Een talent geeft je intrinsieke behoefte aan. Drijfveren en de daaruit voorvloeiende talenten beïnvloeden je: ze zetten aan tot bepaald gedrag of remmen het juist af. 

Je drijfveren en talenten, in combinatie met de vaardigheden en kennis vormen je voorkeursgedrag. Kun je in je werk je talenten en drijfveren in zetten, dan voel je je op je plek. Je ervaart werkplezier en je bent meer gemotiveerd, effectief en succesvol.

De TMA-talentenanalyse maakt in één oogopslag duidelijk wat jouw drijfveren en talenten zijn. De TMA-talentenanalyse voorspelt jouw mogelijke voorkeursgedrag. Met dat inzicht kun je bepalen welke functie en welke werkomgeving het best bij jou passen. Je ziet waar je energie van krijgt en wat je echt leuk vindt om te doen. Op basis daarvan kun je keuzes maken hoe je verder wilt in je loopbaan.

De TMA-talentenanalyse begint met een online vragenlijst die je individueel invult. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer een uur. Je krijgt stellingen en gedragsitems waarbij je steeds kiest wat het best bij jou past. Bij het invullen gaat het er ook vooral om dat je de vragen intuïtief invult. Juist op deze manier komt je intrinsieke voorkeur het duidelijkst naar boven.

Op basis van de antwoorden ontvang je een uitgebreide rapportage waarin je informatie krijgt over de mate waarin jouw drijfveren en talenten aanwezig zijn. Deze rapportage bespreken we samen, waarbij we zeker ook kijken naar de manier waarop sommige drijfveren en talenten elkaar beïnvloeden.

hetbegintmetbegrip.nl/…/Informatiekaart-TMA-1.pdf

De visie van de TMA-talentenanalyse is gebaseerd op de positieve psychologie en gaat uit van de visie dat  mensen in hun werk het best tot hun recht komen als ze gebruik kunnen maken van hun talenten en drijfveren. De TMA-talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart, verdeeld over 6 aandachtsgebieden:

Emotionele balans
Dit gebied geeft inzicht in o.a. eigenwaarde, ontzag en steunbehoefte. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop je kunt omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel.

Motieven
Waardoor word je gemotiveerd op prestaties te leveren? Motivatie hiervoor kan bijvoorbeeld erkenning, afwisseling, ambitie of uitdaging zijn.

Sociale talenten
Hoe gedraag je je in relatie tot anderen? Kun je je goed inleven, ben je hulpvaardig, extravert of introvert?

Beïnvloedende talenten
Ben je volhardend en heb je de energie om zaken voor elkaar te krijgen? Kom je op voor je eigen belangen of pas je je snel aan?

Leidinggevende talenten
Kun je beslissingen nemen, onafhankelijk denken en handelen en verantwoordelijkheid nemen? Ben je meer gericht op jezelf of op het team? Heb je de ambitie om leiding te geven?

Organisatie talenten
Hoe structureer je je leven en werk? Ben je doelgericht, pragmatisch en hou je van structuur?

Theme: Overlay by Kaira